Högklassiga områdesskydd

Fasta installationer. Brett utbud.

Högklassiga områdesskydd

Fasta installationer. Brett utbud.

Installationer
för industri,
offentlig miljö
och boende

Installationer
för industri,
offentlig miljö
och boende

Industri     Offentlig miljö    Boende

Sortiment

CAMI’s huvudverksamhet är att installera fasta områdesskydd. Vi har genom
åren utvecklat utbudet för att möta de ökade kraven på säkerhet och estetik. Vi tar oss
an alla typer av projekt från standardlösningar till special och högsäkerhet.

Sortiment

CAMI’s huvudverksamhet är att installera fasta områdesskydd. Vi har genom åren utvecklat utbudet för att möta de ökade kraven på säkerhet och estetik. Vi tar oss an alla typer av projekt från standardlösningar till special och högsäkerhet.

Sortiment

CAMI’s huvudverksamhet är att installera fasta områdesskydd. Vi har genom åren utvecklat utbudet för att möta de ökade kraven på säkerhet och estetik. Vi tar oss an alla typer av projekt från standardlösningar till special och högsäkerhet.

Vi levererar både som

UE och totalentreprenör

Vi agerar ofta som UE till byggbolag och mark-entreprenörer, men erbjuder också
totalentreprenader om vår leverans är den dominerande delen av ett projekt.

Kontakta oss

Vi levererar både som

UE och totalentreprenör

Vi agerar ofta som UE till byggbolag och mark-entreprenörer, men erbjuder också totalentreprenader om vår leverans är den dominerande delen av ett projekt.

Kontakta oss

Kostnadsfri

Expertrådgivning

Våra experter kan vägleda dig i valet av områdesskydd för industri, offentlig miljö eller boende. Kontakta oss gärna och berätta mer om dina behov och önskemål.

Kontakta oss

Kostnadsfri

Expertrådgivning

Våra experter har gedigen kunskap om automation och passersystem för industri, offentlig miljö eller boende. Kontakta oss gärna och berätta mer om dina behov och önskemål.

Kontakta oss

Egen installation eller

Nyckelfärdig installation

Om du önskar att vi installerar gör vi gärna det. Vi gjuter, levererar
med kranbil och driftsätter med erfaren personal.

Egen installation eller

Nyckelfärdig installation

Om du önskar att vi installerar gör vi gärna det. Vi gjuter, levererar
med kranbil och driftsätter med erfaren personal.