Integritetspolicy

CAMI’s behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Integritetspolicy

CAMI’s behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Personlig information är den information som kan tillskrivas dig på ett eller annat sätt. När du kontaktar oss tar vi emot uppgifter om dig såsom tex. namn, adress, telefonnummer, e-post, i den utsträckning som du samtycker till.

Personuppgiftsansvarig

CAMI group AB, org.nr. 559202-0001, med adress Kustvägen 250, 26175 Asmundtorp, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna policy.

Förvaring och säkerhet

Den personliga information som samlas in bearbetas och lagras säkert och konfidentiellt. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå på webbplatsen kör den på en SSL-säker anslutning.

CAMI group kan aldrig hållas ansvarig för om din information tas bort, missbrukas eller motsvarande när det uppstår på grund av skadliga aktiviteter (attack, virus, etc.) eller oväntade händelser.

Information lagras bara under den lagstadgade perioden och tar bort den när den inte längre behövs. Vi kan inte ange en fast tidsram eftersom det beror på informationens art och anledningen för lagring av den.