Villkor

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor

Villkor

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor

Fritt fabrik

Vi ställer materialet till kundens förfogande på vår gård. Kund bokar leverans och vi lastar på transportfordon om lyfthjälpmedel behövs.

Utkörning/leverans

Vi kör ut material till kund och kund ansvarar för lossning, alternativt vi ansvarar för att ställa av material på överenskommen plats med kranbil.

Installation

Vi utför arbete på plats hos kund enligt offertbeskrivning och offertvillkor, båda redovisade på offerter som inkluderar installation.

Uthyrning

Vi levererar produkter till önskad plats med kranbil och hämtar vid avslutad hyresperiod. Reparationskostnader för skador under hyrestiden debiteras.

Betalning

30 dagar netto på alla fakturor.
Delbetalning av material vid order för ordervärde överstigande 100kkr genom acontofakturering.