Passersystem

CAMI connect är ett komplett och smidigt passersystem som passar
alla grindar, bommar, portar och pollare.

Passersystem

CAMI connect är ett komplett och smidigt passersystem som passar alla grindar, bommar, portar och pollare.

 • Automatisk statusrapportering av anslutna grindar

 • Passerspårning med loggbok

 • Larm och notifiering

 • Fjärrstyrning via app/webb

 • Schemaläggning

 • Driftstatistik

 • Skalbart och flexibelt

 • Kan integreras med alla andra passersystem

 • Automatisk statusrapportering av anslutna grindar

 • Passerspårning med loggbok

 • Larm och notifiering

 • Fjärrstyrning via app/webb

 • Schemaläggning

 • Driftstatistik

 • Skalbart och flexibelt

 • Kan integreras med alla andra passersystem

BROSCHYR

Schemaläggning

Lägg ett schema för när grinden ska vara öppen. Helgdagar är förprogrammerade och klämdagar kan enkelt läggas till. Användare kan knytas till ett tidsschema för att skapa begränsad access.

Övervakning

Namnge och gruppera enheter efter egna önskemål. Samlad överblick med information om aktuell status för samtliga enheter. Färgkodade prioriteringar av status.

Schemaläggning

Lägg ett schema för när grinden ska vara öppen. Helgdagar är förprogrammerade och klämdagar kan enkelt läggas till. Användare kan knytas till ett tidsschema för att skapa begränsad access.

Larm och notifiering

Tydlig indikering av felande grindar. Larm och information om återställning kan även skickas som SMS eller email till valfria mottagare.

Fjärrkonfigurering

Inga besök ute i fält är nödvändiga efter installation; alla inställningar görs via CAMI cloud.

Spåra inpasseringar

Följ upp vilka användare som öppnat grinden och när. Loggboken lagras säkert i Google Cloud och kan inte manipuleras.

Prognosbaserad service

Systemet kan automatiskt räkna ut datum för nästa service baserat på tid och faktiskt användande av anslutna grindar, bommar och pollare.

BROSCHYR

Övervakning

Namnge och gruppera enheter efter egna önskemål. Samlad överblick med information om aktuell status för samtliga enheter. Färgkodade prioriteringar av status.

Larm och notifiering

Tydlig indikering av felande grindar. Larm och information om återställning kan även skickas som SMS eller email till valfria mottagare.

Fjärrkonfigurering

Inga besök ute i fält är nödvändiga efter installation; alla inställningar görs via CAMI cloud.

Spåra inpasseringar

Följ upp vilka användare som öppnat grinden och när. Loggboken lagras säkert i Google Cloud och kan inte manipuleras.

BROSCHYR

CAMI serviceteam

Installation och service

Installation av CAMI connect dosa görs av vårt service- team på önskade grindar, bommar, portar och pollare. Välj abonnemangsform BAS eller PREMIUM för dina enheter, och få tillgång till app och webbtjänsterna för att konfigurera och använda.

Kontakta oss

CAMI serviceteam

Installation och service

Installation av CAMI connect dosa görs av vårt service- team på önskade grindar, bommar, portar och pollare. Välj abonnemangsform BAS eller PREMIUM för dina enheter, och få tillgång till app och webbtjänsterna för att konfigurera och använda.

Kontakta oss

CAMI serviceteam

Installation och service

Installation av CAMI connect dosa görs av vårt service- team på önskade grindar, bommar, portar och pollare. Välj abonnemangsform BAS eller PREMIUM för dina enheter, och få tillgång till app och webbtjänsterna för att konfigurera och använda.

Kontakta oss